GLOBAL GAP

Tarım üretiminde entegre tarım prensiplerini benimseyen, gıda güvenliği ve kalite açısından HACCP ve ISO 9001; çevre yönetimi açısından ISO 14001 ve iş sağlığı ve güvenliği açısından OHSAS 18001 standartları ile de paralellik gösteren ve perakendecilerin sundukları ürünlerin güvenliği ve sürdürülebilirliğini gösteren standarttır.

GLOBALGAP ,ilk olarak Avrupa Perakendeciler Tarım Ürünleri Çalışma Grubu’nun (“EUREP : Euro Retailer Produce Working Group”) , “Yararlı Tarım Uygulamaları (“GAP: Good Agricultural Practice”) başlığı altında tarımsal üretimde kullanılması gereken asgari standardın belirlendiği bir protokol olarak sunulmuştur. Daha sonra söz konusu protokol, Avrupa sınırlarını aşarak tüm dünyada geçerli bir standart haline gelmiştir. GLOBALGAP protokolüyle insanın tüketebileceği tüm tarımsal ürünleri sertifikalandırmak mümkündür. Ancak hali hazırda taze sebze ve meyve konusunda sertifikalandırma uygulamaya geçirilebilmiştir. Süs bitkileri, kesme çiçek, hayvansal üretim, hububat, kahve ve hayvan yemi konularında geliştirme çalışmaları sürmektedir. GLOBALGAP Tehlike Önleme, Tehlike Analizi (HACCP), Zararlılarla Entegre Mücadele (IPM: Integrated Pest Management) ve Entegre Ürün Yetiştiriciliği (ICM : Integrated Crop Management) ilkelerini baz alarak, çiftçilikle ilgili metotların ve teknolojilerin sürekli gelişmesini destekler. 

Bize Ulaşın Sizi Arayalım

+90 (232) 683-4548
Back to Top