KYS-F-07-01-TR Şikayet Ve İtiraz Formu.00
KYS-P-07-TR Şikayet Ve İtiraz Prosedürü.00
KYS-P-11-TR Logo Ve Marka Kullanım Prosedürü.01
ORG-F-01-08-TR Sertifikasyon Süreci Kılavuzu.00
ORG-F-01-01-TR Organik Tarım Başvuru Formu.00
KYS-F-06-03-TR Üst Yönetim Tarafsızlık ve Gizlilik Taahhüdü.00-1

KYS-KEK-01-EK-01-TR Kalite Politikası.01

ORG-L-01-01-TR Müteşebbis Listesi.00
ORG-T-01-01-TR Fiyatlandırma Talimatı.02
TÜRKAK Akreditasyon Sertifikası
Back to Top